BADANIA GEOLOGICZNE POD DOMY JEDNORODZINNE

Kierujemy swoja ofertę do osób planujących zakup działki budowlanej bądź budowę domu. Dokładne rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w rejonie projektowanego obiektu budowlanego pozwala odpowiednio zaprojektować fundamenty budynku. Dzięki dostosowaniu budynku do stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych można obniżyć koszty budowy na etapie prac fundamentowych oraz uniknąć problemów związanych z pracami ziemnymi już w monecie prac projektowych. Problemy te mogą wynikać z występowania w podłożu gruntowym osadów nienośnych bądź wysokiego poziomu wód gruntowych.

Badania gruntu warto wykonać przed zakupem działki. Dzięki wierceniom geologicznym można przewidzieć, czy koszty budowy domu nie wzrosną w związku z występowaniem gruntów słabonośnych (namuły. torfy) i koniecznością wykonania posadowienia pośredniego np. na palach.

Wyniki z badań terenowych przekazywane są w formie opinii geotechnicznej, która zawiera:

  • Mapę dokumentacyjną z naniesioną lokalizacją wykonanych otworów geotechnicznych;
  • Karty otworów geologicznych z opisem rodzaju gruntu, jego nazwą oraz parametrami;
  • Przekroje geotechniczne przedstawiające układ warstw gruntów;
  • Zestawienie wartości parametrów geotechnicznych gruntów, niezbędne do zaprojektowania posadowienia budynku;
  • Opis tekstowy zawierający charakterystykę budowy geologiczne, wnioski i zalecenia przy pracach projektowych i budowlanych.

Sporządzane przez Pracownię Geologiczną GEO-MI opinie geotechniczne dla budynków mieszkalnych stanowią załączniki do projektu budowlanego a opisane badania gruntu stanowią podstawę dla prawidłowego zaprojektowania posadowienia domu.
Skontaktuj się z nami aby odpowiednio zaprojektować badania geologiczne pod dom jednorodzinny.

Pobierz broszurę w pdf »

badania-gruntu-pod-domy-jedrodzinne-1
badania-gruntu-pod-domy-jedrodzinne-2