Referencje

Firma GEO-MI Pracownia Geologiczna Michał Matuszyński, 93-148 Łódź, ul. Rzgowska 92, NIP: 7681784264 realizowała kompleksowe rozpoznanie podłoża gruntowego jako wykonawcę badań geologicznych dla zadania: „Projekt i budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46” wykonywanego na zlecenie GDDK i A Oddział w Opolu.

Zakres robót obejmował opracowanie i wykonanie:

  • Projektu Robót Geologicznych,
  • Robót wiertnicznych, sondowań parametryzujących, badań laboratoryjnych,
  • Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej,
  • Dokumentacji Hydrogeologicznej,
  • Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego.

Powierzone do wykonania badania zostały zrealizowane zgodnie z zawartą umową uwzględniając wytyczne Inwestora – GDDKiA. Prace zostały wykonane z należytą staran­nością oraz w zakładanym terminie.

Rekomendujemy firmę GEO-MI jako wykonawcę badań geologicznych.