HYDROGEOLOGIA

Oferujemy Państwu następujące praca z zakresu badań hydrogeologicznych:

Dla ujęć wód podziemnych:

  • projekt robót geologicznych
  • dokumentacja hydrogeologiczna
  • operaty wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz pobór wód podziemnych

Dla potrzeb browarnictwa drogowego

  • projekt robót geologicznych i dokumentacja hydrogeologiczna dla nowo-projektowanych i modernizowanych odcinków dróg.

Monitoring wód podziemnych

  • projektowanie i wykonanie otworów piezometrycznych
  • opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej

Pompa ciepła

  • projekt robót geologicznych
  • dokumentacja powykonawcza
Geo-Mi hydrogeologia
hydrogeologia