OBSŁUGA GEOTECHNICZNA BUDÓW

Jedną z istotnych gałęzi usług z zakresu geotechniki oferowanych przez naszą firmę jest obsługa geotechniczna budów. Oferujemy prowadzenie kompleksowego nadzoru geotechnicznego nad wykonywanymi pracami ziemnymi i fundamentowymi. Obsługa geotechniczna budów obejmuje zarówno nadzór robót budowlanych, jak i badania nośności gruntów przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Badania nośności gruntu towarzyszą zazwyczaj wykonywaniu nasypów, zasypek, czy podsypek, zagęszczaniu gruntu pod fundamenty, wzmacnianiu podłoża gruntowego, itp. Nadzór geotechniczny prowadzony w różnych fazach robót ziemnych i fundamentowych pozwala uniknąć błędów na etapie wykonawstwa oraz daje gwarancję, że prace prowadzone są zgodnie z założeniami projektowymi. Odpowiednie przygotowanie gruntów pod inwestycje ma ogromne znaczenie dla późniejszej bezpiecznej eksploatacji obiektów budowlanych. Wszystkie prace wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami polskimi i europejskimi. Dysponujemy wykwalifikowanym personelem posiadającym odpowiednie uprawnienia i szkolenia.

W ramach obsługi geotechnicznej inwestycji wykonujemy:

  • Odbiory wykopów fundamentowych,
  • Badanie podłoża gruntowego pod posadzkami, korpusy drogowe itp.,
  • Określanie nośności gruntów rodzimych i nasypowych,
  • Ocena zgodności budowy geologicznej.
  • Weryfikacja założeń projektowych w odniesieniu do panujących warunków gruntowo-wodnych,
  • Badanie płytą statyczną VSS,
  • Badanie dynamicznego modułu odkształcenia lekką płytą dynamiczną,
  • Określanie stopnia zagęszczenia gruntów rodzimych oraz wskaźnika zagęszczenia nasypów budowlanych lekką sondą dynamiczną (DPL),
  • Sondowania DPM, DPH,
  • Pobieranie prób gruntu i wody gruntowej do badań laboratoryjnych.

Rodzaj oraz ilość badań ustalamy z Klientami indywidualnie w zależności od charakteru inwestycji, zgodnie z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wyniki
z przeprowadzanych prac przekazujemy Zleceniodawcy na bieżąco w formie sprawozdań z prac geologicznych.

Obsługa geotechniczna budów
Obsługa geotechniczna budów