Kompleksowa obsługa geologiczna i geotechniczna inwestycji

Pracowania Geologiczna GEO-MI jest firmą geologiczną, która od wielu lat świadczy usługi geologiczne związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych, drogowych, obiektów inżynieryjnych, linii kolejowych, linii energetycznych wysokiego napięcia, rurociągów gazowych oraz inwestycji innego typu. Bierzemy udział przy realizacji małych jak i dużych projektów infrastrukturalnych starając się być profesjonalnym partnerem na każdym szczeblu procesu projektowego.

Specjalizujemy się w swojej pracy w wykonywaniu badań geotechnicznych dla potrzeb różnego rodzaju infrastruktury liniowej oraz posiadamy doświadczenie, które wykorzystujemy przy współpracy z naszymi partnerami w projektowaniu optymalnych rozwiązań z zakresu wierceń, sondowań i badań laboratoryjnych niezbędnych dla prawidłowego rozpoznania podłoża gruntowego.

Zarówno kreatywność naszego zespołu jak i otwartość na nowe rozwiązania przyczyniają się do różnicowania naszej oferty oraz stałego podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług. Dzięki dostępowi do nowoczesnego sprzętu pomiarowego oraz możliwość stosowania innowacyjnych rozwiązań przy realizacji badań terenowych możemy świadczyć usługi geologiczne dla różnych obiektów liniowych.

drogi
autostrady - inwestycje

Infrastruktura Drogowa

Doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji projektów drogowych przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz zadaniach na szczeblu dróg wojewódzkich, przekłada się na wysokiej jakości Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej.

Wybrane realizacje z zakresu geologii inżynierskiej:

 1. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich do projektu rozbudowy drogi krajowej nr 63 na odcinku: granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – Łuków od km 287+884,00 do km 299+348,30;
 2. DODATEK NR 1 DO DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKIEJ dla uszczegółowienia warunków geologiczno-inżynierskich do projektu budowlanego „Budowy obwodnicy m. Niemodlin
  w ciągu drogi krajowej nr 46;
 3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej budowy Obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79 wraz
  z uzyskaniem ZRID dla elementów odwodnienia drogi w km 128+200 – 135 + 550;
 4. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej Rozbudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku Czosnów – Kiełpin od km 334+818,4 do 344+081,5 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi;
 5. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej rozbudowy drogi krajowej nr 36 na odcinku Prochowice – Gogołowice;
 6. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej rozbudowy drogi krajowej nr 35 na odcinku Świebodzice – Mokrzeszów – Słotwina;
 7. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich do projektu budowlanego „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Nysa Pakosławice.

Przesyłowe linie energetyczne wysokiego napięcia

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu badań geologicznych dla projektów budowy, przebudowy i modernizacji linii wysokich oraz najwyższych napięć – od 110kV przez 220kV, aż do 400kV. Prace wykonujemy na terenie całego kraju. Nasza firma może wykazać się licznymi referencjami zdobytymi przez lata owocnej współpracy z wieloma przedsiębiorstwami z sektora energetycznego.

linie energetyczne wysokiego napięcia

Rurociągi Gazowe

Swoją ofertę dostosowaliśmy również dla potrzeb przeprowadzania badań geologicznych pod towarzyszącą rozbudowę krajowej sieci przesyłowej, a także budowę połączeń między-systemowych między innymi  z Litwą, Słowacją i Czechami. Oferowane przez nas usługi i prace geologiczne w zakresie geotechniki i geologii inżynierskiej wykonujemy w oparciu o indywidualne wytyczne inwestorów oraz obowiązujące przepisy i akty prawne. Zakres prac jest również dostosowywany do specyfiki kontraktu w zależności od tego czy prace geologiczne wykonywane są dla przetrzeb samego rurociągu, kolizji z innym obiektem liniowym bądź infrastruktury towarzyszącej np. przepompowanie.

rurociągi gazowe