WSPIERAMY INWESTYCJE

Oferujemy wsparcie dla firm i inwestorów przy realizacji badań geologicznych dla potrzeb projektów obiektów liniowych oraz kubaturowych na wszystkich etapach realizacji inwestycji. Bierzemy udział przy realizacji zarówno małych jak i dużych projektów infrastrukturalnych starając się być profesjonalnym partnerem na każdym szczeblu procesu projektowego.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę i nowoczesny sprzęt. Pozwala nam to wykonywać zlecone przez Państwa prace profesjonalnie, szybko i na wysokim poziomie.

wspieramy inwestycje kolej
wspieramy-inwestycje-autostrada

Wykonywaliśmy szeroką gamę opracowań pod inwestycje z zakresu branży drogowej, między innymi na potrzeby modernizacji dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i obiektów inżynierskich (obiekty mostowe, przepusty, odwodnienia, itp.).

Sporządzaliśmy opracowania z zakresu geotechniki w ramach projektów i koncepcji programowo – przestrzennych modernizacji linii kolejowych w Polsce. Obejmowały one zarówno zagadnienia z branży torowej, jak i energetycznej (np. słupy trakcyjne).

wspieramy-inwestycje-farmy-wiatrowe

Mając na uwadze rozwój nowoczesnych technologii i alternatywnych źródeł energii angażujemy się w wykonywanie opracowań pod inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska, takie jak budowa paneli słonecznych, elektrowni wiatrowych.

Każde zlecenie jest inne, dlatego do wszystkich zadań podchodzimy indywidualnie. Dokładamy wszelkich starań, aby powierzane nam prace wyróżniały się wysoką jakością i profesjonalnym wykonaniem.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą