Gazociąg – Węzeł Częstochowa – Huta Stolzle – Zakłady Chemiczne Rudniki

Zrealizowaliśmy badania geologiczne pod projekt przebudowy gazociągu na odcinku Węzeł Częstochowa – Huta Stolzle – Zakłady Chemiczne Rudniki. Prace wykonywane były zgodnie z zatwierdzonym Projektem Robót Geologicznych. Wykonywano wiercenia nierurowane i rurowane w przedziale głębokości 4,0 – 10,0 m ppt oraz otwory rdzeniowane w przedziale głębokości 20,0 – 30,0 m ppt. Prowadzone były również sondowanie CPT-u i DPH oraz DPL.

Z każdego otworu rdzeniowanego, przebadano rdzeń skały litej, pod kątem jej wytrzymałości na ściskanie Rc. Dodatkowo z gruntów czwartorzędowych pobierano próbki kategorii A i przeprowadzono badania w edometrze określając enometryczne moduły ściśliwości. W aparacie bezpośredniego ścinania określano wartości konta tarcia wewnętrznego oraz spójności.

Wyniki prac przedstawiono w formie Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej.