Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858

Realizujemy prace związane z wykonaniem robót geologicznych zgodnie z zatwierdzonym Projektem Robót Geologicznych. Na odcinku  drogi  wojewódzkiej  nr  858  objętym  rozpoznaniem (od 33+979 km ok. 43+900,00 km m. Biłgoraj) będą realizowane prace:

  • wytyczenie w terenie lokalizacji projektowanych wierceń;
  • odwiercenie 199 otworów badawczych o głębokości 3,0 –15,0 m p.p.t.;
  • obserwację pomiar poziomu zwierciadła wody gruntowej;
  • pobór próbek gruntu i wody do badań laboratoryjnych;
  • prace likwidujące wyrobisko;
  • wykonanie 22 sondowań statycznych CPTU.

 

Wyniki prac zostaną przedstawione w formie Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej.