USŁUGI GEOLOGICZNE

Wykonujemy kompleksowe badania geologiczne obejmujące: odwierty geologiczne, sondowanie dynamiczne, badania zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych. Ponadto sporządzamy opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, projekty robót geologicznych i operaty wodnoprawne.

geologia-inzynierska-i-geotechnika_

GEOLOGIA INŻYNIERSKA – GEOTECHNIKA

Wykonujemy wiercenia geologiczne dla potrzeb projektowania i wykonawstwa fundamentów budynków, konstrukcji ziemnych i nawierzchni drogowych. Nasza oferta każdorazowo dostosowywana jest do charakteru inwestycji i potrzeb naszych klientów.

obsługa geotechniczna budów

OBSŁUGA GEOTECHNICZNA BUDÓW

Prowadzimy obsługi geotechniczne budów obiektów kubaturowych i liniowych na etapie ich realizacji. Nowoczesny sprzęt pozwala przeprowadzić kontrolę zagęszczenia wbudowywanych warstw nasypowych.

 

BADANIA ZANIECZYSZCZENIA GRUNTÓW

BADANIA ZANIECZYSZCZENIA GRUNTÓW

Badania gruntów oraz wód gruntowych na obecność zanieczyszczeń polegają na pobraniu z ternu, którego dotyczy rozpoznanie geologiczne odpowiednich próbek a następnie przeprowadzeniu analiz laboratoryjnych na podstawie, których otrzymujemy stężenia szkodliwych substancji.

Badania gruntu

BADANIA GRUNTU

Badanie gruntu wykonuje się w celu udokumentowania budowy geologicznej podłoża gruntowego. Przy projektowaniu ilość punktów badawczych (wiercenia geologiczne, sondowania dynamiczne, sondowania statyczne) służymy swoja wiedzą i doświadczeniem.

Geologia złożowa

POSZUKIWANIE ZŁÓŻ

Wykonujemy odwierty geologiczne w celach poszukiwawczych złóż kopalin pospolitych. Etap rozpoznawczy (wiercenia geologiczne) kończy się dokumentowaniem złoża kopaliny.

BADANIA GEOLOGICZNE POD DOMY JEDNORODZINNE

BADANIA GEOLOGICZNE POD DOMY JEDNORODZINNE

Badania gruntów pozwalają określić stopnień skomplikowania warunków gruntowych oraz dostosować fundamenty obiektu do budowy geologicznej. Wiercenia geotechniczne umożliwiają obniżenie kosztów realizacji inwestycji.

operaty wodnoprawne

OPERATY WODNOPRAWNE

Firmę GEO-MI tworzą doświadczeni fachowcy, którzy specjalizują się w zagadnieniach związanych z gospodarką wodno-ściekową. Wykonywane przez nas operaty wodnoprawne spełniają wszelkie wymagania prawne.

wspieramy-inwestycje-1.jpg

WSPIERAMY INWESTYCJE

Rozwój infrastruktury oraz wzrost inwestycji w sektorze odnawialnych źródeł energii niesie za sobą konieczność wykonywania badań gruntów stanowiących wsparcie przy pracach projektowych oraz budowlanych.

HYDROGEOLOGIA

Zespół GEO-MI posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia geologiczne kategorii V  pozwalające na wykonywanie prac z zakresy hydrogeologii. Nasze doświadczenie w tematyce badań hydrogeologicznych pozwala nam być partnerem godnym zaufania