Opinia geotechniczna – w związku z budową obwodnicy Koszalina

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO – PROJEKT OBIEKTU MOSTOWEGO W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ  OBWODNICY KOSZALINA

W grudniu 2014 wykonywaliśmy kompleksowe badania podłoża gruntowego dla potrzeb budowy wiaduktu, stanowiącego przejazd przez tory kolejowe), projektowanego w związku
z budową obwodnicy Koszalina.

W pierwszym etapie badania geologiczne obejmowały wykonanie odwiertów badawczych, pozwalających przeprowadzić wstępne rozpoznanie podłoża gruntowego.

W dalszej kolejności wykonano badania gruntu sondą statyczną (CPTU). Sondowania statyczne pozwoliły określić parametry geotechniczne.

Opracowana przez naszą firmę dokumentacja geotechniczna zawierała wyniki badań podłoża gruntowego wraz z niezbędnymi obliczeniami i zaleceniami odnośnie posadowienia projektowanego obiektu.