Opinia geotechniczna – przebudowa mostu przez Bystrzycę

OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO, PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH, DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA – PRZEBUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ BYSTRZYCĘ W CIĄGU GROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 829

W 2014 roku nasza firma wykonywała kompleksowe badania podłoża gruntowego na potrzeby przebudowy obiektu mostowego na rzece Bystrzycy. Badania geologiczne obejmowały wiercenia, sondowania dynamiczne, badania laboratoryjne, nadzór geologiczny, oraz udział w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zgłaszania zamiaru wykonywania badań i zatwierdzania opracowań.

W pierwszym etapie badania geologiczne obejmowały wstępne rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych  i przedstawienie wyników badań w opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego.

Następnie, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze opracowany został projekt robót geologicznych, umożliwiający wykonanie niezbędnych badań podłoża gruntowego.
W opracowaniu tym zwarto zakres i harmonogram niezbędnych prac służących dokładnemu rozpoznaniu warunków gruntowo – wodnych w rejonie projektowanej inwestycji.

Na podstawie w/w opracowania wykonano badania geologiczne, polegające na wierceniach geologiczno – inżynierskich, wykonaniu sondowań dynamicznych gruntów niespoistych (DPL), oraz badań laboratoryjnych gruntów i wody gruntowej. Na podstawie tych badań powstało opracowanie wynikowe – dokumentacja geologiczno – inżynierska.