Roboty geologiczne – obwodnica Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73

badanie geologiczne

Z dniem 23.04.2020 r. na obszarze projektowanej obwodnicy odcinek: Morawica- Wola Morawicka ETAP II rozpoczęliśmy roboty geologiczne w zakresie określonym w decyzji zatwierdzającej „PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich pod projektowaną budowę obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 odcinek: Morawica-Wola Morawicka” w gminie Morawica, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie, wydanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.