Sprawozdanie z badań geotechnicznych – hala magazynowa Tomaszów Mazowiecki

opinia-geotechniczna-tomaszow-mazowiecki

W od czerwca do sierpnia 2015 r. nasza firma wykonywała kontrolne badania geotechniczne przy ul. Wysokiej w Tomaszowie Mazowieckim. Miały one na celu określenie stanu zagęszczenia oraz wytrzymałości i odkształcalności podsypek piaszczystych, wykonanych pod drogi wewnętrzne, parkingi i posadzki projektowanej hali magazynowej.
W celu określenia wskaźnika zagęszczenia podsypek IS, w wyznaczonych punktach kontrolnych wykonano sondowania dynamiczne (DPL), oraz badania płytą dynamiczną lekką.
Kontrolę wytrzymałości i odkształcalności podbudów wykonanych z kruszywa łamanego przeprowadzano w punktach kontrolnych poprzez pomiar wartości wtórnego modułu odkształcenia E2, za pomocą płyty statycznej VSS.
Wykonane badania pozwalały na bieżąco określić miejsca, w których konieczne było dodatkowe zagęszczenie gruntu tak, aby otrzymane wyniki były zgodne z wymogami norm branżowych.