Wiercenia geologiczne dla potrzeb rozpoznania złoża

wiercenia geologiczne radom

Wykonywaliśmy odwierty geologiczne na terenie gminy Wolanów w powiecie radomskim dla potrzeb okonturowania zasięgu występowania i głębokości zalegania złoża kopalin pospolitych (żwirownia), odwierciliśmy 8 otworów do średniej głębokości 17,0 m ppt. Wiercenia geologiczne miały na celu określenie profilu budowy geologicznej, pobranie próbek gruntów do badań laboratoryjnych (analiza granulometryczna) oraz wstępne określenie zasobów złoża.