Wiercenia geologiczne na drodze krajowej nr 63

Uczestnicząc przy projekcie rozbudowy drogi krajowej nr 63 na odcinku: granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – Łuków od km 287+884,00 do km 299+348,30 wykonaliśmy zgodnie z wytycznymi GDDKiA badania geologiczne zakończone opracowaniem: Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i Dokumentacji Hydrogeologicznej. W ramach badań wykonano: wiercenia geologiczne w kategoriach A,  B i C, sondowania dynamiczne DPL, DPH i SLVT oraz sondowania statyczne CPTu. Uzupełnione zostały o wyniki badań laboratoryjnych próbek gruntów kategorii A (badanie edometryczne i w aparacie bezpośredniego ścinanaia) i B oraz próbek wody pod kontem agresywności w stosunku do betonu.