Budowa drogi ekspresowej S-7

We współpracy z firma BAARS Paweł Jóźwiak realizowaliśmy badania geologiczne dla potrzeb opracowania projektu i budowy południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca, Odcinek C: od węzła „Tarczyn Północ”(bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7 – długość odcinka ok. 7,9 km

Odwierty geologiczne razem z sondowaniami statycznymi realizowane były na przełomie roku 2017 i 2018. Wyniki prac terenowych oraz laboratoryjnych zebrano i przedstawiono w Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego oraz w Dodatku do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej.