Wiercenia geologiczne – pod linię kolejową Łódź Żabieniec – Karolew

wiercenia-geologiczne-trakcja1

W drugiej połowie lipca 2016 wykonaliśmy badania geotechniczne dla potrzeb budowy nowej linii kablowej wraz z traktem światłowodowym relacji SR Karolew – SR Żabieniec w Łodzi na zlecenia PKP Energetyka S.A.

Z racji przebiegu inwestycji przez zamknięte tereny kolejowe, realizacja prac polowych była problematyczna pod względem logistycznym. Dzięki doświadczeniu zdobytemu przy przeprowadzaniu badań geologicznych dla podobnych inwestycjach na terenach kolejowych prace terenowe przebiegły bez opóźnień i w planowany terminie. Wykonano blisko 80 otworów badawczych do głębokości 3,0 m p. p. t., co umożliwiło prawidłowe rozpoznanie budowy geologicznej obszaru badań, szczególnie uwzględniając występowanie gruntów antropogenicznych.

Efektem wykonanych prac było sporządzenie opinii geotechnicznej, zawierającej niezbędne parametry geotechnicznej dla prawidłowego zaprojektowania niniejszej inwestycji.