Budynek wielorodzinny w Warszawie przy ul. Redutowej

Dla potrzeb projektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie na przełomie 2015 i 2016 r. przeprowadzaliśmy badania geologiczne w dwóch etapach mające na celu ustalenie wstępnego modelu budowy geologicznej oraz uszczegółowienie badań geotechnicznych w drugim etapie.

Zakres prac obejmował wykonanie wierceń geologicznych o głębokości od 6,0 m ppt do 14,0 m ppt, pobranie próbek gruntu do badań laboratoryjnych oraz wykonanie sondowań CPT i CPTU.

Materiału uzyskane z wierceń, sondowań i badań laboratoryjnych gruntów posłużyły do opracowania opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego.