Budynek wielorodzinny w Warszawie przy ul. Redutowej

Dla potrzeb projektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie na przełomie 2015 i 2016 r. przeprowadzaliśmy badania geologiczne w dwóch etapach mające na celu ustalenie wstępnego modelu budowy geologicznej oraz uszczegółowienie badań geotechnicznych w drugim etapie.

Zakres prac obejmował wykonanie wierceń geologicznych o głębokości od 6,0 m ppt do 14,0 m ppt, pobranie próbek gruntu do badań laboratoryjnych oraz wykonanie sondowań CPT i CPTU.

Materiału uzyskane z wierceń, sondowań i badań laboratoryjnych gruntów posłużyły do opracowania opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego.

Wiercenia geologiczna na linii 110kV

W ramach zadania modernizacja linii 110kV Wielopole-Leszczyny, Wielopole-Szczygłowice przeprowadzaliśmy badania gruntu pod przewidziane do wymiany słupy wysokiego napięcia.

Przy obiektach, które będą modernizowane wykonywano wiercenia geologiczne, sondowania dynamiczne, sondowania krzyżakowe oraz pobierano próbki gruntu przeznaczona do badań laboratoryjnych.