Wiercenia geologiczna na linii 110kV

W ramach zadania modernizacja linii 110kV Wielopole-Leszczyny, Wielopole-Szczygłowice przeprowadzaliśmy badania gruntu pod przewidziane do wymiany słupy wysokiego napięcia.

Przy obiektach, które będą modernizowane wykonywano wiercenia geologiczne, sondowania dynamiczne, sondowania krzyżakowe oraz pobierano próbki gruntu przeznaczona do badań laboratoryjnych.