Badania geologiczne na Obwodnicy Nałęczowa w ciągu DW nr 830

Obwodnica Nałęczowa w ciągu DW nr 830

Rozpoczęliśmy realizacje badań geologicznych dla kolejnej inwestycji liniowej „Etap I obwodnicy Nałęczowa”.  Przedmiotowa inwestycja zaczyna się na skrzyżowaniu dróg DW 830    i DW827 na terenie wsi Bochotnica-Kolonia, a kończy skrzyżowaniem z drogami DW826 i DP2540L.

Wyniki prac zostaną przedstawione w formie Dokumentacji geologiczno-Inżynierskiej. Zakres badań obejmuje wykonanie ok. 300 otworów badawczych oraz 80 sondowań CPT-u.