Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw

Rozpoczęliśmy realizację badań geotechnicznych na kolejnej inwestycji liniowej w województwie lubelskim na DW nr 842. Badania będą realizowane dla potrzeb rozbudowy istniejącej drogi na odcinku ok. 30 km.  W pierwszym etapie prace obejmują wykonanie wierceń i sondowań dla potrzeb opracowania Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego. Po zakończeniu tego etapu w rejonach gdzie będą występować złożone warunki-gruntowo-wodne zostanie dodatkowo opracowana Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska.