Badanie gruntu na LK nr 4

Modernizacja LK nr 4 polegająca na przebudowie sieci trakcyjnej na szlaku Opoczno Południe – Olszamowice w ramach projektu: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II wiązała się z koniecznością wykonania badań geologicznych dla potrzeb projektu fundamentów palowych sieci trakcyjnej.

Badanie gruntu polegało na wykonaniu 284 otworów do głębokości 6,0 m p.p.t. Wiercenia wykonywane były systemem mechanicznym oraz zestawem ręcznym w miejscach niedostępnych dla wiertnic samochodowych.

Harmonogram robót trenowych oraz i zakres był dostosowywany do aktualnego postępu prac projektowych.