Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska oraz Dokumentacja Hydrogeologiczna drogi wojewódzkiej nr 689

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka (o długości około 24,454 km) wraz z wykonaniem obwodnicy m. Hołody.

 

W miesiącu sierpniu realizowaliśmy roboty geologiczne dla projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka. W trakcie prowadzonych prac konieczne było wprowadzenie na całym odcinku drogi czasowej organizacji ruchy aby zabezpieczyć osoby i pojazdy wykonujące badania oraz umożliwić innym użytkownikom drogi możliwość bezpiecznego poruszania się po odcinkach drogi, na których wykonywano badania geologiczne.

Zgodnie z zatwierdzonym Projektem Robót Geologicznych wykonywano 313 otworów geologicznych w przedziale głębokości 5,0 – 20,0 m ppt oraz 54 sondowania CPT-u. Wyniki badań zostaną udokumentowanie i przedstawione w formie Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej oraz Dokumentacji Hydrogeologicznej.