Most kolejowy – Przemyśl

Rozpoczęliśmy realizacje badań geologicznych dla inwestycji polegającej na przebudowie mostu kolejowego w Przemyślu, w km 243,845 linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych – Etap II”

Planuje się wykonanie następującego rodzaju prac terenowych:

  1. wiercenia geologiczne:
  • 8 otworów mostowych o gł. 20,0 -24,0 m (łącznie 164,0 mb), razem z wierceniami rdzeniowanymi;
  • 18 otworów pod torowisko o gł. 3,0 -7,0 m (łącznie 87,0 mb);
  • 9 otworów pod trakcję o gł. 6,0 m (łącznie 54,0 mb);
  • 13 otworów dla drogi pod obiektem o gł. 3,5-10,0 m (łącznie 70,5 mb);
  1. wykonanie 43 sondowań statycznych CPT-u (w przypadku braku możliwości wykonania sondowań statycznych do zakładanych głębokości dopuszcza się wykonanie zamiennie sondowań DPH).
  • 12 sondowań CPT-u dla obiektu mostowego o gł. 20,0 – 24,0 m (258,0 mb);
  • 17 sondowań CPT-u pod torowisko o gł. 3,0 – 7,0 m (81,0 mb);
  • 9 sondowań CPT-u pod trakcję o gł. 6,0 m (54,0 mb);
  • 5 sondowań CPT-u dla drogi pod obiektem o gł. 3,5 – 10,0 m (28,0 mb);

Wyniki prac geologicznych opracowane i przedstawione zostaną w formie Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej.