DW nr 835 na odc. Szklary – Bachórz i DW nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary

Jednocześnie uzyskaliśmy decyzje zatwierdzające Projekty Robót Geologicznych dla dróg wojewódzkich nr 835 na odc. Szklary – Bachórz i  DW nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary. Rozpoczęte prace obejmują swym zakresem zarówno wykonanie wierceń w ruchach osłonowy oraz otworów rdzeniowanych.

Otwory badawcze rdzeniowe wykonywane są z zastosowaniem potrójnego aparatu rdzeniowego, w celu uzyskania jak największego uzysku rdzenia. Pobór rdzeni z masywu skalnego odbywa się z zastosowaniem płuczki wiertniczej. Aparat wiertniczy zapewnia zachowanie struktury przewiercanego gruntu.