DW nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec

Uzyskaliśmy decyzje zatwierdzająca Projekt Robót Geologicznych dla zadania polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach: Munina, Sobiecin, Koniaczów oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Koniaczów i Szówsko.

 Inwestycja została podzielona na trzy zadania: 

  • Zadanie nr 1 obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 od węzła drogi krajowej nr 94/77  w m. Munina wraz z rozbudową tego węzła, do drogi powiatowej nr 1719R w m. Sobiecin wraz z budową skrzyżowania z tą drogą oraz budowa mostu na rzece San (km od 0+000 do ok km 1+903).
  • Zadanie nr 2 obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 od drogi powiatowej nr 1719R w m. Sobiecin, do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 865 w m. Koniaczów wraz z budową tego skrzyżowania (km od 1+903 do ok km 4+181).
  • Zadanie nr 3 obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 870 od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 870 w m. Szówsko wraz z budową skrzyżowania z tą drogą, do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 865 w m. Koniaczów (km od 0+000 do ok km 2+475 – kilometraż niezależny od zadania 1 i 2).