Obsługa geotechniczna dla potrzeb rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie

obsługa geotechniczna opoczno

W lipcu 2013 roku wykonaliśmy wiercenia geologiczne, które posłuży do opracowania dokumentacji geotechnicznej do projektu budowlanego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie. Po rozpoczęciu prac budowlanych prowadziliśmy obsługę geotechniczną i nadzór nad pracami ziemnymi. Zakres zlecenia obejmował odbiór wykopu fundamentowego, określenie wskaźnika zagęszczenia nasypów budowlanych lekką sondą dynamiczną (DPL) oraz lekką płytą dynamiczną, odwiercenie mało średnicowych otworów geologicznych celem potwierdzenia modelu budowy geologicznej przedstawianego w opinii geotechnicznej.