Opinie geotechniczne – Modernizacja linii kolejowej nr 91

kolej

OPINIE GEOTECHNICZNE DLA POTRZEB ZADANIA „MODERNIZACJA LINII KOLEJOWYCH NR 91 KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY – MEDYKA I NR 92 PRZEMYŚL – MEDYKA, ODCINEK RZESZÓW – GRANICA PAŃSTWA”

W roku 2014 sporządzaliśmy opinie geotechniczne dla potrzeb modernizacji stacji kolejowych w ramach modernizacji szlaków kolejowych województwa podkarpackiego. Geotechniczne badania podłoża gruntowego polegały na wierceniach geologicznych, pozwalających ustalić miąższość gruntów nasypowych i genezę gruntów rodzimych. W celu określenia parametrów gruntów niespoistych wykonywano sondowania dynamiczne (DPL), a uprzednio pobrane próbki gruntów poddano analizie laboratoryjnej. Otrzymane wyniki badań pozwoliły ustalić zakres niezbędnych robót ziemnych i właściwe zaprojektowanie warstw podtorza.