Obwodnica Pilawy w ciągu DW nr 805

Zakończyliśmy prace nad pierwszym etapem prac dokumentacyjnych dotyczących planowanej budowy drogi wojewódzkiej nr 805 na terenie gminy Pilawa, w powiecie garwolińskim. Początek opracowania zlokalizowany jest w km około 16+500 istniejącej drogi, ok. 300 m przed skrzyżowaniem z drogą powiatową DP1311W. Koniec opracowania zlokalizowany jest w km około 21+200 istniejącej drogi, w rejonie węzła drogi ekspresowej S17 „Lipówki”. Długość projektowanego odcinka wynosi ok. 5,45 km.

W tym etapie wykonaliśmy Studium Geologiczno-Inżynierskie dla potrzeb ogólnego rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych oraz hydrogeologicznych podłoża projektowanej inwestycji, oraz wstępnego określenia przydatności terenu do budowy projektowanych obiektów.

Początkowa faza projektu wymagała również opracowania Dokumentacji Hydrogeologicznej, której podstawowym celem było określenie i udokumentowanie aktualnych warunków hydrogeologicznych dla budowa drogi wojewódzkiej nr 805 na terenie gminy Pilawa. W kolejnym etapie prac dokumentacyjnych będziemy realizować badania elektrooporowe oraz pełne rozpoznanie geologiczno-inżynierskie podłoża gruntowego pod planowaną inwestycję.