Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku koniec obwodnicy Ślesina – Konin

Przedmiotowy obszar badań zlokalizowany był wzdłuż istniejącego odcinka drogi krajowej nr 25 od końca obwodnicy Ślesina aż do Konina. Trasa przebiega przez wsie Honoratka, Mikorzyn oraz Lubomyśle, aż do miasta Ślesin (gm. Ślesin, pow. koniński, woj. wielkopolskie).

Badania gruntu opierał się w większości na wykonaniu wierceń w obrębie korpusu drogowego. Miały one na celu ustalić grubości poszczególnych warstwy konstrukcyjnych nawierzchni oraz rodzaj podbudowy pod istniejącą droga. Ponadto udokumentowano warunki gruntowe podając parametry dla wyznaczonych warstw geotechnicznych.

Wyniki badań przedstawiono w formie Opinii Geotechnicznej i Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka

Rozpoczęliśmy prace nad kolejny projektem dotyczącego realizacji DW nr 689. Inwestycja znajduje się w gminach: Bielsk Podlaski, Orla, Czyże oraz Hajnówka, w miastach: Bielsk Podlaski oraz Hajnówka, w powiatach Bielsk Podlaski oraz Hajnówka, w województwie podlaskim. Projekt zakłada przebudowę drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka (o długości około 24,454 km) wraz z wykonaniem obwodnicy m. Hołody.

W ramach projektu planuje się wykonanie łącznie 276 otworów badawczych, w tym:

  • 240 otworów drogowych o głębokości 5,0 m p.p.t.,
  • 28 otworów dla przepustów o głębokości 7,0 m p.p.t.
  • 8 otworów dla obiektów mostowych o głębokości 15,0 m p.p.t.

Poza pracami wiertniczymi zakładane są również sondowania dynamiczne DP zamiennie z  udarowo-obrotowymi SLVT oraz sondowania statyczne CPTU.

            Po wykonaniu prac terenowych i badań laboratoryjnych, przeprowadzone zostaną prace kameralne w wyniku, których sporządzona zostanie Dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz Dokumentacja hydrogeologiczna.

badanie-geotechniczne_resize

Badanie geotechniczne DW nr 878, 877 i 835

Konturując współpracę z Rzeszowskim odziałem firmy PROMOST CONSULTING sp. z o.o. sp. k. rozpoczęliśmy realizację badań geotechnicznych dla trzech zadań na terenie województwa podkarpackiego, obejmują one swym zakresem trzy odcinku dróg o łącznej długości 30 km.:

  • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary na odcinku Dylągówka – Szklary, od km ok. 63+840 do km ok. 69+735;
  • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 na odcinku Tyczyn – Dylągówka, od km ok. 8+861 do km ok. 21+780;
  • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 na odcinku Tyczyn – Dylągówka, od km ok. 8+861 do km ok. 21+780;

Bezpośrednim Inwestorem i Zamawiającym jest: Zarząd Województwa Podkarpackiego – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, z siedzibą, przy ul. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów.